Menu

Sản phẩm Thùng rác OTTO, SULO, HANDY


Thùng rác OTTO, SULO, HANDY

Thùng rác nhựa OTTO 60 lít

Thùng rác nhựa HDPE OTTO 80 lít

Thùng rác nhựa HDPE OTTO 120 lít

Thùng rác OTTO 240 lít

Thùng rác OTTO 360 lít

Thùng rác OTTO 660 lít

Thùng rác OTTO 770 lít 4 bánh xe

Thùng rác nhựa OTTO 1100 lít nắp liền

Thùng rác nhựa OTTO 1100 lít nắp cong

Thùng rác nhựa HDPE 240 lít

Thùng rác 120 lít màu vàng

Thùng đựng rác nhựa 120 lít màu trắng

Thùng rác nhựa HANDY 120 xanh dương

Thùng đựng rác nhựa 120 lít màu xanh rêu

Thùng rác nhựa HANDY 120 lit