Menu

Sản phẩm Thùng rác nhựa từ 40L - 240L


Thùng rác nhựa từ 40L - 240L

Thùng rác nhựa 60, 120, 240 lít có bánh xe

Thùng rác nhựa 58 lít nắp bập bênh

Thùng rác nhựa cửa đẩy tròn dung tích 100 lít

Thùng rác nhựa nắp đẩy 120 lít

Thùng rác nhựa đựng thải công nghiệp B-009

Thùng đựng rác thải B-100

Thùng rác nhựa tròn 120 lít có bánh xe

Thùng rác công nghiệp Chao Bao 167 lít

Thùng rác nhựa dùng trong bệnh viện BIOPAC MGB60

Thùng rác nhựa y tế BIOPAC MGB120

Thùng rác y tế (bệnh viện) có bánh xe BIOPAC MGB240

Thùng rác nhựa Steelmaid 120 lít

Thùng rác Steelmaid 120-1

Thùng rác nhựa Steelmaid 240-5

Thùng rác Steelmaid 240-4 có đạp chân

Trang 1/4
1