Menu
Tin đối tác

Giải trí- Bức thư từ phòng karaoke
Ba má thân mến! Con lên thành phố đã được một tháng rồi. Trước khi đi, ba má cứ dặn đi dặn lại là ở thành phố khó sống, xin việc cực kỳ gian nan, nhất là khi mình chả có bằng cấp hay tay nghề gì. Hóa ra tất cả những suy nghĩ đó sai bét, ba má...